Framställningsprocessen 2

Klarning

När vinet har jäst färdigt och fallit till ro bör det inte stå med bottensatsen i för länge, då jästresterna kan ge smak åt vinet. Speciellt om vinet står för varmt bör man klarna det inom 2 månader om det inte klarnar av sig själv.

Vinet håller sig bäst när det kommer på flaskor.

Upptappning

När vinet har klarnat tappas det på rengjorda flaskor med hjälp av en hävert. För att få ett kristallklart vin och god hållbarhet är användandet av ett vinfilter och en sterilfilterskiva en god hjälp.
Behandling av korkar och korkapparat info tryck här.
 

 

Lagring

Det är svårt att exakt säga hur länge ett vin skall lagras eller hur länge det kan hålla sig. Det beror mycket på behandling och vintyp.
Ofta kommer vinet aldrig på flaska men det bör det göra. De här angivna riktlinjerna är erfarenhetsmässigt ganska bra.
Den schematiska översikten visar vad som är den vanligaste utvecklingen för ca 80% av det material som jag har haft möjlighet att följa.

Vita viner

Bör drickas medan de är friska i smaken, bäst efter 2-8 månader
på flaska.
Röda viner

Rödvin bör lagras minst 3 månader på flaska innan innehållet av garvsyra blir välsmakande och dom har ofta sin höjdpunkt mellan
4-15 månader.
 

 

Starkviner

Starkvin utvecklar sig p g a sitt stora alkohol- och extraktinnehåll under längre tid och kan förbättras i smak och fyllighet över en 3-4 års period.

Tillbaka - Nästa Sida